Tromsø Folkekjøkken

– er en uavhengig organisasjon som fokuserer på de miljømessige aspektene ved maten som blir kastet
– vil være en organisasjon som skal gjøre det lett å gjøre tanker om klimaforandringer og miljø om til handling
– henter mat som ellers vil bli kastet fra lokale butikker
– mener at å invitere folk til å lage og spise mat sammen, er en fin måte å spre glede på
– mener at hvis maten som ellers ville blitt kastet blir til et sosialt måltid blir det enda bedre
– vil ta tilbake gode nordnorske verdier om dugnad, samhold, samarbeid og vennskap på tvers av sosiale og aldersmessige forskjeller
– vil inspirere, dele kunnskap og skape alternative møteplasser for folk i Tromsø
– er inspirert av folkekjøkken i Norge og Europa
– er nomadisk