Perlearbeider 2010 - 2022

De tidligste kjente perlene kan dateres tusenvis av år tilbake i menneskehetens historie. Perlene var laget av naturmateriale som myke steiner, bein, skjell, tenner og deler av ryggvirvler og skjelett fra dyr. Noen av perlene var farget med blod, saft fra bær og urter. Perlen har stor symbolsk betydning i flere kulturer, og står gjerne for måne, vann, fruktbarhet og renhet.

I buddhistisk symbolikk står den for Buddhas hjerte, for visdom og åndelig bevissthet. Dette siste gjelder også i hinduisk tradisjon, mens perlen i islam kan stå for Guds ord. I Kina satte man perlen i sammenheng med det feminine prinsipp, yin, hos grekerne og romerne med kjærlighet og ekteskap. Urfolk bruker perler som dekorasjon på sine tradisjonelle drakter.