StraumHellaLive 2010

Straumhella ligger 27 kilometer fra Tromsø sentrum. Straumhella er en kjent fiske- og campingplass for folk som bor i Tromsø. I 1960 besluttet Tromsø Arbeiderforening å flytte noen av de eldste husene fra Tromsø sentrum til Straumhella. Frem til 1990 ble de gamle husene leid ut som feriehus for familier fra Tromsø. Siden den gang har husene vært stengt for publikum. I juni 2010 undersøkte kunstprosjektet ¨StraumHellaLive¨ mulighetene på Straumhella. I september 2010 inviterte kunstgruppa og Tromsø kommunes avdeling for kulturminner, publikum til å besøke Straumhella for en kunstutstilling i flere av de gamle husene og en prat om Straumhellas fremtid.