Tromsø Folkekjøkken

Tromsø Folkekjøkken ble startet i 2014 og er fortsatt aktivt. Vi arbeider med stedsspesifikk deltagerbasert kunst. Vi undersøker kunst i offentlige rom, jobber med byutvikling og deltar i prosjekter som engasjerer publikum. Kunstprosjektet er nomadisk. Tradisjonelle nordnorske verdier som dugnad, samarbeid og vennskap på tvers av sosiale, kulturelle og alders forskjeller er en del av vår filosofi. I vårt arbeid har vi fokus på hvordan kunst kan bidra til kunnskapsproduksjon i samfunnet og utforsker hvordan alternative strukturer som kan operere parallelt med et kapitalistisk system – en form for konstruktiv motstand som fungerer fra innsiden, og er produktiv istedenfor kritisk. Hver beboer i Norge, kaster 40 kg mat hvert år. Totalt kaster innbyggere i Norge over 216 000 tonn mat som kunne vært spist. Matavfall er en unødvendig kilde til forurensning og utslipp av CO2, som bidrar til global oppvarming og klimaendringer. Tromsø Folkekjøkkens løsning på dette problemet er å skape sosiale møteplasser hvor innbyggerne kan diskutere og lære mer om matavfall, samtidig som en er med å lage og spise mat som kastes.